Ղեկավար մարմիններ

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի կազմը

Ընտրուած՝ Հ.Յ.Դ. 31-րդ Ընդհանուր ժողովին, Յուլիս 2011 Վիգէն Բաղումեան Դավիթ Լոքյան Վահան Հովհաննիսյան Հրանտ Մարգարյան (Ներկայացուցիչ) Մկրտիչ Մկրտիչեան Լեւոն Մկրտչյան Մարիօ Նալպանտեան Գեորգի Պետրոսյան Յակոբ Տէր Խաչատուրեան   Ընտրուած՝ Հ.Յ.Դ. 30-րդ Ընդհանուր ժողովին, Մայիս 2008 Վիգէն Բաղումեան Դավիթ Լոքյան Վահան Հովհաննիսյան Հրանտ Մարգարյան (Ներկայացուցիչ) Մկրտիչ Մկրտիչեան Լեւոն Մկրտչյան Վիգէն Ա. Յովսէփեան Մարիօ Նալպանտեան Աղվան Վարդանյան…