Քննարկում

2018 Հաւատքի Հայկականացման Տարի

Յ. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ ՀՅ Դաշնակցութեան գաղափարական դպրոցին մէջ, ազատութեան եւ ժողովրդավարութեան սկզբունքներէն մեկնելով սորված ենք, թէ կրօնը խղճի հարց է: Այլ խօսքով` Դաշնակցութիւնը իր աշխարհահայեացքով կրօնը կը թողու իր ընկերներու ազատ կամքին եւ ինք խտրականութիւն չի դներ Դաշնակցութեան շարքերը եկող ընկերներու միջեւ կրօնական տարբերութեան պատճառով: Ու թերեւս զարմանալի թուի, որ դաշնակցական ընկեր մը խօսի եկեղեցւոյ ու…

Իրանի խաղաղութեան ու կայունութեան հրամայականը…

Անցնող տասնօրեակի իրանական ներքաղաքական իրադարձութիւններին վերլուծաբանները փորձեցին տարատեսակ գնահատականներ տալ: Մեր կողմից, սակայն, տւեալ գնահատականները կրեցին տեղեկատւական բնոյթ, աւելորդ աճապարանքից ու դրա հնարաւոր բացասական հետեւանքներից խուսափելու համար… Այժմ, տասնօրեայ հեռաւորութիւնից յետոյ, թւում է, թէ խնդրին առնչւող ներքին ու արտաքին միջադէպերին հնարաւոր է աւելի իրատեսական դատողութեամբ մօտենալ: Դեկտեմբերի 28-ից սկսած ու դրան յաջորդող 2-3 օրերի սոցիալ-տնտեսական…

«Հայրենիք»ի խմբագրական. Սուլթանամէտ Էրտողանի Կարմիր Ծովեան Ոտնձգութիւնը

Երուսաղէմի մայրաքաղաք հռչակման շուրջ ծագած սուր բանավէճն եւ Թեհրանի ու Պարսկաստանի այլ մեծ քաղաքներու մէջ կազմակերպուած գարնանային յեղափոխութիւն բուրող խլրտումները մոռացութեան մատնած ու լուսանցքի տակ առած են այդ օրերուն պատահած այլ դէպք մը, որուն մասին տեղին է մելան հոսեցնել: Արդարեւ, Դեկտեմբեր 24-ին, երբ Արեւմուտքը կը պատրաստուէր տօնելու Ծնունդը, Սուտանի մայրաքաղաք Խարթումի միջազգային օդակայանին պատուոյ բեմահարթակը…

2018 Երիտասարդութեան Հայկականացման Տարի

Յ. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ Տարեմուտի մեր խոհերուն մէջ ու յատկապէս հայկականութեան եւ ազգային արժէքներու վերադարձի անհրաժեշտութեան ինքնապարտադրումին դիմաց, նախ եւ առաջ մեր հայեացքն ու յոյսը կ՛երթան բնականաբար հայ երիտասարդութեան: Վայրագ համաշխարհայնացումի անհատակեդրոն, նիւթապաշտական եւ ազգային մշակոյթը քանդելու յորձանուտին առաջին հասանելի զոհերը երիտասարդներն են անտարակոյս: Նոյն վայրագ համաշխարհայնացումը իր ստեղծած անդրազգային ու անդրհայրենիք գաղափարները կը տարածէ տեղեկութեանց անկաշկանդ…

2018-ը` Հայկականութեան Տարի

Յ. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ Փակեցինք 2017 տարին` իր լաւ ու վատ էջերով: Հաւաքական մեր կեանքը արձանագրեց նուաճումներ ու յաջողութիւններ: Բացթողումներ ալ կատարուեցան անտարակոյս: Իւրաքանչիւր անհատ, իր իմացութեան սահմաններուն մէջ կրնայ ընդհանուր գնահատանքը կատարել անցնող տարուան: 2017 տարին ու զայն նախորդող տարիները փակելով կարելի չէ միայն դրական գնահատումներով բաւարարուիլ: Հիմնականը` քննական առողջ մտածողութեամբ, անկեղծ ու անշահախնդիր մօտեցումներով կշռադատելն…

Ակնարկ. Իրան` Արտաքին-Ներքին Ուրուագիծերու Համընկնումները

Իրանի մէջ տեղի ունեցող ցոյցերու մասին վերլուծումներ ընելը տակաւին կանուխ է: Անշուշտ, մօտէն հետեւիլը եւ իրադարձութիւններու զարգացման մասին հաղորդելը հայկական որեւէ լրատուամիջոցի համար պարտադիր է` նկատի ունենալով նախ եւ առաջ Իրանի ներկայացուցած ռազմավարական նշանակութիւնը Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետութիւններուն համար եւ երկրորդ` նկատի ունենալով իրանահայ համայնքի իրականութիւնը: Այնուամենայնիւ, այս պահուն կ՛արժէ քանի մը դիտարկում ընել իրադրութիւններու…

«Ա­զատ Օր»ի խմբագրական. 2018. վերանորոգումի տարի

Թէեւ ըն­թա­ցիկ տա­րի մը ա­ւար­տած ըլ­լա­լու հո­գե­վի­ճա­կով ա­հա ան­ցեա­լին ու պատ­մու­թեան կը յանձ­նենք հին տա­րին, այ­դու­հան­դերձ՝ նոյն­պի­սի տրա­մադ­րու­թեամբ եւ հո­գե­բա­նու­թամբ չենք դի­մա­ւո­րեր ե­կող նոր տա­րին։ Չենք ալ կրնար ըն­թա­ցի­կի ար­ժե­չա­փով դի­տել ու ող­ջու­նել ա­հա յաղ­թա­քայլ իր ոտ­նա­ձայն­նե­րը լսե­լի դարձ­նող 2018ի ժա­մա­նու­մը։ Նոր ­Տա­րո­ւան հետ փաս­տօ­րէն կը դի­մա­ւո­րենք ու կը տօ­նենք դա­րա­դար­ձը հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ ­Հա­յաս­տան…

«Ազդակ»ի Խմբագրական. Տարեփակի Տարեմուտի Խոհեր. Վերանորոգ Զսպանակումով (Վերջ)

Ժամեր անց տարեմուտ է արդէն: Վերանորոգ զսպանակումով կը շարունակենք գործը: «Ազդակ»-ի գործը: Շուրջօրեայ աշխատանք` շուրջօրեայ ընթերցանութեամբ: «Ազդակ»-ի աշխատանքները 24 ժամուան ընթացքին դադար չունին: Երբ առաւօտեան շատ կանուխ ժամերուն թերթը տպարանէն դուրս կու գայ, ցրուիչները կը ստանձնեն դրօշարշաւը, երբ թերթը իր վերջին բաժանորդներուն կը հասնի, խմբագրատուն մուտք կը գործէ քարտուղարութիւնը, առաւօտեան խմբագրակազմը, աշխատակազմը, որ ապա կը…

«Ազդակ»ի Խմբագրական. Տարեփակի Խոհեր (Ե.) Մեր Մօտեցումները

Մեր խմբագրականներուն եւ առաջնորդող ակնարկներուն յատկանիշը ընդհանրապէս քաղաքագիտական-վերլուծաբանական է: Նման գրութիւններ ընդհանրապէս նկատի կ՛ունենան մասնագիտական բառապաշարի օգտագործումը: Եւ երբ տուեալ եզրաբանութեան համարժէք բառը հայրենիքի մէջ կատարուած բառակերտումներով կը հայանայ, այդ պարագային, մեր ըմբռնումով, որեւէ արգելք չկայ զայն արեւմտահայերէնի մէջ եւս օգտագործելու: Բոլորիս համար պարզ է, որ լեզուն զարգացող հասկացողութիւն է, եւ երբ արեւմտահայերէնը չունի համապատասխան…

«Հայրենիք»ի խմբագրական. Ամանորեայ հաշուարկ ու մասամբ նորին

Սովորութիւն դարձած է, որ Ամանորի առթիւ վերատեսութեան ենթարկուի անցնող տարուան կատարուածն ու յառաջիկայ տարեշրջանի կատարուելիքը, իր զանազան ենթաբաժանումներով: Թէ՛ ազգային եւ թէ՛ միջազգային բնագաւառին մէջ, նոյնիսկ ժամանակագրական կարգով ու յաւելեալ մանրամասնութիւններ նշելով, էջեր կարելի է մրոտել, կամ՝ քայլ պահելով — բնականաբար եւ հարկադրաբար — արդի քարոզչական միջոցներուն, եւ լուսանկարներու կամ գծանկարներու ցուցադրութեամբ ներկայացնել անցեալ կատարեալն…