Օրական արխիւներ. 06/04/2017

Ի՞նչ Պէտք Է Ընել Երբ Մեծ Դրամագլուխը Կը Խեղդէ Եւ Կը Խեղէ

6 կամ 7 տարի առաջ էր, երբ Մ. Նահանգներու Գերագոյն ատեանը իր սեղանին հասած թղթածրարի մը վճռահատումը կատարեց։ Գ. ատեանը հաստատեց, որ մեծ ընկերութիւնները (corporations) եւս «անհատ» են եւ իբրեւ այդպիսին, կրնան ըստ կամս ու ըստ իրենց կարողութեան՝ «նուիրատուութիւն» կատարել, դրամական ձեւով օժանդակել հանրային պաշտօնի թեկնածուի մը ընտրապայքարին։ Բնականաբար, նոյն այդ ընկերութիւնները նեցուկ պիտի կանգնէին…