Օրական արխիւներ. 01/05/2017

«Ազդակ»ի Խմբագրական. Համահարթեցման Գործընթացներ Եւ Հակաարժէքային Համակարգեր

(Մայիս 1-ի Տօնին Առիթով) Ոչ շատ հեռու անցեալին մայիս 1-ը կամ Աշխատաւորներու օրուան նշումը առիթ էր ո՛չ միայն աշխատաւորներու իրաւունքներուն մասին հրապարակային քննարկումներով հանրային կարծիք ձեւաւորելու եւ ազդելու պետութիւններու որդեգրած քաղաքականութեան վրայ, այլ նաեւ գաղափարաբանական հէնքի վրայ աշխարհակարգի հետ կապուած երեւոյթներու վերաբերեալ սուր դիտարկումներ կատարելու եւ վերլուծումներ զարգացնելու: Երբեմնի երկբեւեռ դրութեան մէջ, մէկ կողմէ դրամատիրական,…

Մա­յիս ­Մէկ. Աշ­խա­տան­քի եւ աշ­խա­տա­ւո­րի ա­զա­տագ­րու­թեան դա­տը՝ ֆա­շա­կա­նու­թեան հա­կա­դիր բե­ւեռ­նե­րու աք­ցա­նին մէջ

Մա­յիս ­Մէկ էր ե­րէկ եւ ա­րար-աշ­խարհ ա­կա­նա­տես դար­ձաւ, որ աշ­խա­տան­քի եւ աշ­խա­տա­ւո­րի ա­զա­տագ­րու­թեան գա­ղա­փա­րա­կան վեհ շար­ժու­մը, այ­լեւ՝ ըն­կե­րա­յին ի­րա­ւա­տի­րու­թեան եւ ար­դա­րու­թեան հա­մար ա­զա­տա­խոհ մարդ­կու­թեան մղած շուրջ 130ա­մեայ կազ­մա­կերպ պայ­քա­րը ինչ­պէ՜ս մատ­նո­ւած է ֆա­շա­կա­նու­թեան կրուն­կին տակ ոտ­նա­կոխ ճզմո­ւե­լու, այ­լա­մեր­ժու­թեան ու մո­լե­ռան­դու­թեան միեւ­նոյն հո­սան­քէն թափ ա­ռած՝ գա­ղա­փա­րա­մոլ թէ կրօ­նա­մոլ ի­րե­րա­մերժ թե­ւե­րու աք­ցա­նին մէջ ու­ժաս­պառ դառ­նա­լու եւ իր…

Սպանիոյ Վիլենա Քաղաքը Պաշտօնապէս Կը Ճանչնայ Եւ Կը Դատապարտէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը

Սպանիոյ Վիլենա քաղաքը հրապարակած է յայտարարութիւն մը, որուն մէջ պաշտօնապէս կը ճանչնայ եւ կը դատապարտէ Հայոց ցեղասպանութիւնը: Սպանիոյ մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ Վիլենայի քաղաքային խորհուրդին կողմէ ընդունուած յայտարարութեան մէջ տեղի ունեցածը կը բնորոշուի իբրեւ Ցեղասպանութիւն եւ յանցագործութիւն մարդկութեան դէմ: Կարեւոր կը նկատուի նման վաղեմութեան ժամկէտ չունեցող յանցագործութիւններու դատապարտումը` նմանատիպ նորերը բացառելու համար:…