Օրական արխիւներ. 08/05/2017

«Ազատ օր»ի խմբագրական. Ա­զա­տագ­րո­ւած հո­ղը գին չու­նի եւ փո­խա­նա­կե­լի չէ

(­Շու­շիի ա­զա­տագ­րու­թեան 25ա­մեա­կին ա­ռի­թով) Հա­յաս­տա­նի եւ հա­յու­թեան հա­մար ծայր աս­տի­ճան զգա­յուն եւ վտան­գա­ւոր պայ­ման­նե­րու մէջ այ­սօր կը նշենք հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն փա­ռա­պանծ յաղ­թա­նակ­նե­րէն՝ ­Շու­շիի ա­զա­տագ­րու­թեան 25ա­մեա­կը։ 1992 թո­ւա­կա­նի ­Մա­յիս 8-9ին, հա­յոց Ար­ցախ Աշ­խար­հի ա­նա­ռիկ ար­ծո­ւե­բոյ­նը՝ հա­յա­շունչ եւ հա­յա­կերտ պատ­մա­կան ­Շու­շի քա­ղա­քը վերջ­նա­կա­նա­պէս ա­զա­տագ­րո­ւե­ցաւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան ա­նարգ լու­ծէն։ 19րդ ­դա­րա­վեր­ջին եւ 20րդ ­դա­րաս­կիզ­բին ­Շու­շի թի­րախ դար­ձաւ…

«Ազդակ»ի Խմբագրական. Ռազմավարական, Ռազմագիտական, Բայց Նաեւ Մշակութային

(Շուշիի Ազատագրութեան 25-ամեակին Առիթով) Շուշիի ազատագրութեան 25-ամեակի նշումը կը համընկնի ապրիլեան յանկարծակի պատերազմի առաջին տարուան ամբողջացման: Հայրենական պատերազմին, Շուշիի ազատագրութեան եւ Արցախի պաշտպանութեան բանակի ստեղծման եռատօնին հազիւ ամիսով մը կը կանխէ ապրիլեան պատերազմի յաղթանակը: Ռազմագիտական վերլուծումները, տարուան մը կտրուածքի հեռաւորութեամբ համընդհանուր կերպով կը խօսին այն համոզումին մասին, որ պարտադրուած զինադադարը արգելակեց հայկական կողմի նոր կարեւոր…