Օրական արխիւներ. 13/05/2017

Ակնարկ. Քրտական Գործօնին Ուղղութեամբ Երեւցող Թուրք-Ամերիկեան Հակասութիւնը

Տարածաշրջանին մէջ քրտական գործօնի ազդեցիկութեան աստիճանաչափը կը բարձրանայ: Ուաշինկթընի որոշումը` ՏԱՀԵՇ-ը արմատախիլ ընելու համար քիւրտերը զինելը նախապայմանական նկատելու շեշտումով, կարելի է նոր շրջափուլի կարեւոր սկիզբ նկատել: Պարզ է, որ մինչեւ այս յայտարարութիւնը Ուաշինկթըն կը շարունակէր օժանդակել քիւրտերուն, յաճախ ոչ բացայայտ, իսկ երբ անհրաժեշտ ըլլար Անգարային ուղերձ փոխանցել` ուղղակի. յամենայն դէպս քրտական գործօնը էր եւ կը…