Օրական արխիւներ. 15/05/2017

Դաշնակցութեան կառուցողական մօտեցումը կոալիցիոն կառավարման

Հակառակ ոմանց մօտ տակաւին յամեցող շիկացած կիրքերը այս կան այն կուսակցութեան դէմ, հայրենի ժողովուրդին համար խորհրդարանական ընտրութիւնները աւարտած են։ Այս հանգրուանին ժողովուրդը իր վերջին խօսքը ըսած է։ Առանց աղմուկի եւ երբեմնի անտեղի ցուցական խանգարումներու, ընտրութիւններու մասնակից բոլոր ուժերը քաղաքական հասունացման իւրօրինակ կեցուածքով ընդունած են ժողովուրդին ընտրական վճիռը։ Այդ հիմամբ, հաստատուած է խորհրդարանական համակարգ, ուր խորհրդարանական…

15 Մա­յիս 1916. Հա­յոց գա­ղա­փա­րի զի­նո­ւոր ա­ռիւ­ծը՝ քաջն ՔԵՌԻ ին­կաւ Ռը­ւան­տու­զի ա­հեղ կռո­ւին

15 Մա­յի­սի այս օ­րը, 1916 թո­ւա­կա­նին, թան­կա­գին ա­րեամբ գրո­ւե­ցաւ հե­րո­սա­կան ու ան­մո­ռա­նա­լի է­ջե­րէն մէ­կը Հա­յոց դիւ­ցազ­նա­կան Ա­զա­տա­մար­տին։ 101 տա­րի ա­ռաջ, Մա­յիս ամ­սու այս օ­րը, զո­հո­ւե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­զու­գա­կան հե­րոս­նե­րէն Քե­ռին, որ ա­ւա­զա­նի ա­նու­նով Ար­շակ Գա­ւա­ֆեան մկրտո­ւած էր, եւ որ իր զո­հա­բե­րու­թեան, քա­ջա­գոր­ծու­թեան ու ա­ռա­քի­նու­թեան հա­մար ար­ժա­նա­ցաւ մեր ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ ՔԵՌԻ կո­չո­ւե­լու սրտա­բուխ պա­տի­ւին։ Չոր­րորդ գնդի…