Փունթա Տէլ Էսթէի «Հայաստանի Հանրապետութիւն» հրապարակի բացումը, մեծագոյն նուէր մըն է համայն հայութեան

Ուրուկուայի մայրաքաղաք Մօնթէվիտէոյէն և Փիրեափոլիս ամառանոցէն ետք, Հարաւայի Ամերիկայի ամենայայտնի ամառանոց-քաղաք, Փունթա Տէլ Էսթէի մէջ Կիրակի 7 Յունուար 2018-ին, պաշտօնական արարողութեամբ մը բացումը կատարուեցաւ «Հայաստանի Հանրապետութիւն» հրապարակին։

Մասնակցեցան զբոսաշրջիկութեան հայազգի նախարար Լիլիան Քէշիշեանը, Մալտօնատոյի նահանգապետ Էնրիքէ Անթիա, Փունթա Տէլ Էսթէի քաղաքապետ Անտրէս Խաֆիֆ, ՀՀ դեսպան Տիկ. Էսթէր Մկրտումեանը, Ուրուկուայի հայոց առաջնորդ Գերշ. Տ. Յակոբ արք. Գըլնճեանը, հիւրաբար երկիրս գտնւող Աւետարանական Եկեղեցւոյ պատասխանատու Վեր. Ռընէ Լևոնէանը և բազմաթիւ հայ և ոչ հայ ներկաներու խումբ մը։

Արարողութիւնը սկիսբ առաւ Ուրուկուայի և ՀՀ Հանրապետութեան օրհներգներով, որմէ ետք քաքաքապետը իր ողջոյնի խօսքը փոխանցեց։ Նոյնը կատարեցին նախարարուհին, Տիկ. Դեսպանը, ինչպէս նաև Մալտօնատօ Նահանգային Խորհուրդի մշակութային բաժնի տնօրէն Խորխէ Սէսբէտէս, որ շեշտը դրաւ հայ կնոջ ունեցած դերակատարութեան, քանի որ Հայրենի Իջևանը և Փունթա Տէլ Էսթէն իբրև քոյր քաղաքներ, իջևանցի երիտասարդ քանդակագործ Գոռ Դաւթեանի, հայ կնոջ կերպարին նուիրուծ քանդակը որ, բերուած էր Իջջևանէն որպէս նուէր, տեղ գտաւ հրապարակի կեդրոնը, Պր. Խորխէ Սէսբէտէս ըսաւ, «Ընտանիքի մը կեանքի կարևորագոյն օղակը կինն է և յատկապէս հայ կնոջ դերը, այս հասկացողութեամբ, դարերու ընթացքին առաջնային հանգամանք կռած է ընտանիքը զօրացնելու գործին մէջ։ Ճիշտ այս մէկը նկատի ունենալով է որ այսօր, այս հրապարակին վրայ բարձրացող հայ կնոջ տիպարին նուիրուած այս քանդակը, ձևով մը յարգանքի տուրք մըն է հայ կնոջ դերին որ շատ անգամ, իր լռութեան մէջ կորած, սերունդներ հասցուցած է։ Այստեղ կ՚արժէ դադար մը տալ և խորհրդածել թէ, մենք մեր մէջ արժէքներ ունինք սակայն չենք գնահատեր այն եռանդը, ճիգը, այն նուիրուածութիւնը որ կինը յառաջ տարած է, բոլոր համայնքներու կեանքին մէջ։ Կրկին շատ զօրաւոր շնորհակալութիւն մը յայտնենք անոնց, քանի որ կիները համբերութեամբ և սիրով, ընտանիքի հզօրացման մեծ դերը վերցուցած են» ըսաւ Խորխէ Սէսբէտէս:

Բացման ժապաւէնը կտրելէ ետք սրբազան հօր օրհութեան աղօթքով աւարտեցաւ հանդիպումը։

Յիշեցնենք որ այս հրապարակի հարցով 2015-ին, նախկին ՀՀ պատւոյ հիւպատոս Պր. Ռուբէն Աբրահամեանն էր որ նախաձեռնեց այս կարևոր գործը և յաջողցուց, որպէսզի Մալտօնատօ նահանգի խորհուրդը, միաձայնութեամբ որոշում կայացնէ և ՀՀի հրապարակի համար տարածք յատկացնէ, ամառանոցի կեդրոնական փողոցներէն մէկուն վրայ, ինչ որ իրականութիւն է այսօր։

Մեր կարծիքով, երբ արդէն մուտք գործած ենք Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան հռչակման 100-ամեակի տարուան մէջ, Փունթա Տէլ Էսթէի «Հայաստանի Հանրապետութիւն» հրապարակի բացումը, մեծագոյն նուէր մըն է համայն հայութեան։

Տպել Տպել